نمونه کارها

.
تغییرات با تزریق ۳سی سی ژل:
رفع خط خنده ،خط غم و کمی فرم دهی گونه✨🍃
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#رفع_خط_خنده #فیلر_خط_خنده#فرمدهی_گونه #ژل_خط_خنده #ژل_خط_غم تزریق_ژل #نچرال
...

.
تزریق ژل برای کانتورینگ گونه و فرم دهی چانه✨🍃
پ ن:به تاثیر چانه متناسب با فرم صورت و ایجاد صلابت و قدرت در صورت دقت کنید👌

✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #ژل_چانه#فرمدهی_چانه#فیلر#ژل_گونه#فیلر_گونه #کانتور_گونه #لیفت_گونه #زیبایی #رشت#گلسار
...

.
تزریق ژل به روش ۸نقطه ای✨🍃
به لیفت صورت و گونه،از بین رفتن خط خنده و خط غم و فرم دهی چانه دقت کنید
پ ن:تزریق ژل به این روش ضمن جوانسازی صورت و از بین رفتن خط و خطوط باعث زیباتر شدن ترکیب صورت هم می شود👌🥰
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #تزریق_۸_نقطه #ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
بعد از یک سی سی ژل زیر چشم✨🍃
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#ژل_زیر_چشم#فیلر_زیر_چشم#رفع_گودی_زیر_چشم#فیلر_شقیقه#ژل_شقیقه#لیفت_صورت#رشت#گلسار
...

.
تزریق یک سی سی ژل لب فرم دهی کاملا طبیعی🍃✨
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#ژل_لب #فیلر_لب#نچرال#فرمدهی_طبیعی #لب#زیبایی#تزریق_ژل#آبرسانی_لب#جوانسازی_لب
...

.
تزریق ژل خط خنده و خط غم✨🍃
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#رفع_خط_خنده #فیلر_خط_خنده #ژل_خط_خنده #ژل_خط_غم تزریق_ژل #نچرال
...

.
جوانسازی صورت، رفع خط خنده و افتادگی گونه با تزریق ژل✨️
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#جوانسازی_صورت #رفع_خط_خنده #رفع_افتادگی_گونه#ژل_خط_خنده #ژل_گونه #تزریق_ژل #تزریق_فیلر #رشت#گلسار
...

.
تزریق ژل زیر چشم و شقیقه🍃✨

✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#ژل_زیر_چشم#فیلر_زیر_چشم#رفع_گودی_زیر_چشم#فیلر_شقیقه#ژل_شقیقه#لیفت_صورت#رشت#گلسار
...

.
تزریق ۲سی سی ژل به گونه🍃✨
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#ژل_گونه#فیلر_گونه#لیفت_گونه#جوانسازی #کانتور_گونه#فرمدهی_طبیعی #رشت#گلسار
...

.
تزریق ژل به روش ۸نقطه ای✨🍃
به فرم دهی چانه از بین رفتن خط خنده و خط غم،لیفت گونه و لیفت گوشه لب دقت کنید🥰👌
خودم که عاشق این نوع تزریقم به نظر شما چطور شده؟

این همه تغییر مثبت در یک جلسه معجزه ست👌

✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #تزریق_۸_نقطه #ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
جراحی بلفاروپلاستی پلک فوقانی ✨🍃
جراحی ها توسط پزشک متخصص جراحی انجام میشود
@drnimakianmehr

✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی

#بلفاروپلاستی_پلک#جراحی_زیبایی
#جراحی_پلک #جراحی_زیبایی_صورت
#جراحی#زیبایی#رفع_افتادگی_پلک #رشت#گیلان#گلسار
...

.
تزریق ژل به روش ۸نقطه ای✨🍃
پ ن:به لیفت و فرم دهی گونه و ازبین رفتن سایه های دور لب خط غم خط خنده و فرم دهی چانه توجه کنید👌
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #تزریق_۸_نقطه #ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
درمان ترکیبی نخ لیفت و تزریق ژل فول فیس✨🍃
پ ن:به لیفت گونه از بین رفتن گودی زیر چشم فرم دهی و جوانسازی لب و از بین رفتن خط خنده خط غم و فرورفتگی زیر گونه توجه کنید🥰👌
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #لیفت_با_نخ #نخ_کاگ#ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
درمان ترکیبی نخ کاگ لیفت و تزریق ژل ۸نقطه ای✨🍃
پ ن:عکس بلافاصله پس از انجام کار گرفته شده لیفت نخ طی یک ماه اینده بیشتر خواهد شد،با درمان ترکیبی نخ و ژل بدون حجم دهی بیش از حد صورت لیفت می شود و با حداقل میزان تزریق ژل به فرم ایده ال صورتتان خواهید رسید👌

✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #لیفت_با_نخ #نخ_کاگ#ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
تزریق یک سی سی ژل لب فقط برای فرم دهی نچرال به درخواست مراجعه کننده عزیزم✨🍃
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#ژل_لب #فیلر_لب#نچرال#فرمدهی_طبیعی #لب#زیبایی#تزریق_ژل#آبرسانی_لب#جوانسازی_لب
...

.
جراحی بلفاروپلاستی پلک بالا
پ ن:این جراحی به صورت سرپایی در مطب و توسط جراح متخصص انجام می شود✨🍃

✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی

#بلفاروپلاستی_پلک#جراحی_زیبایی
#جراحی_پلک #جراحی_زیبایی_صورت
#جراحی#زیبایی#رفع_افتادگی_پلک #رشت#گیلان#گلسار
...

.
تزریق یک سی سی ژل لب فرم دهی طبیعی✨🍃
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#ژل_لب #فیلر_لب#نچرال#فرمدهی_طبیعی #لب#زیبایی#تزریق_ژل#آبرسانی_لب#جوانسازی_لب
...

.
جوانسازی چهره با تزریق ژل به روش ۸نقطه ای🍃✨
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #تزریق_۸_نقطه #ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
تزریق ژل به روش ۸ نقطه ای طی دومرحله باعث حجم دهی طبیعی و لیفت صورت و جوانسازی میشود.
اگر پس از تزریق اول به فاصله ۴-۶ماه بعد مجدد با میزان کمتری ژل تزریق کنید هم ماندگاری ژلتون بیشتر میشه و هم فرمدهی خیلی طبیعی تر انجام میشه
✨️زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #تزریق_فیلر #تزریق_۸_نقطه #ژل_خط_خنده#ژل_خط_غم #جوانسازی#معجزه#زیبایی#لیفت_صورت #رشت#گلسار
...

.
تزریق ژل زیر چشم با هدف رفع گودی🍃✨
زیبایی طبیعی هدیه ما به شماست✨️
👩‍⚕️#دکتر_سپیده_ملک_محمدی
#تزریق_ژل #فیلر_زیر_چشم #ژل_زیر_چشم #رفع_گودی_زیر_چشم #تزریق_ژل_زیر_چشم
...

این پیام خطا فقط برای مدیران وردپرس قابل مشاهده است
مشکلی در فید اینستاگرام شما وجود داشته است.

مزوژل چیست ؟ 


راز جوانی هنرپیشه های هالیوود …! 


رفع چروک گردن


 

 


ژل یا چربی …!


 

 


بهترین درمانهای چروک گردن ….


 

 

 

 

Call Now Button